Centre Pompidou

Autora: Sol Enjuanes Puyol

La revisió d’aquest material docent ha estat coordinada per la professora: Muriel Gómez Pradas (2019)

Cap part d’aquesta publicació, incloent-hi el disseny general i la coberta, no pot ser copiada, reproduïda, emmagatzemada o transmesa de cap manera ni per cap mitjà, tant si és elèctric com químic, mecànic, òptic, de gravació, de fotocòpia o per altres mètodes, sense l’autorització prèvia per escrit dels titulars dels drets.

Temàtica

  • Història de l'art

www.centrepompidou.fr

Contextualització

Aquest museu parisenc conserva obres datades a partir de 1905. Va rebre les obres comprades per l’Estat francès a artistes francesos vius i la col·lecció del Jeu de Paume d’artistes internacionals contemporanis. El seu fons esta format per pintures, escultures, objectes de disseny, fotografies, obra gràfica, cinema i formats audiovisuals diversos (vídeos, CD-Rom, internet) .

L’any 1947 es va instal·lar al Palais de Tokyo i el 1977 es va traslladar a l’edifici actual. A partir d’aquest moment es va centrar en els artistes contemporanis i en l’adquisició de peces d’artistes internacionals.

La instal·lació al nou edifici va representar un impuls definitiu per a aquesta institució i es va convertir en un referent mundial. El museu, dissenyat pels arquitectes Renzo Piano i Richard Rogers, és un exemple emblemàtic de l’arquitectura funcionalista high-tech del segle XX.

Seccions rellevants

COLLECTIONS:

  • Les oeuvres

Usos

Les oeuvres: Permet fer cerques a la col·lecció i dona informació detallada de les peces; en alguns casos inclou un comentari detallat de la peça, bibliografia addicional i fins i tot material audiovisual.

Material que posa a l’abast

Imatges, articles, bibliografia i vídeos.