Cúter i taula de tall

Autor: Enrique Ferrando Pérez

La revisió d’aquest material docent ha estat coordinada per la professora: Laia Blasco Soplon (2019)

Temàtica

 • Dibuix

Cúter

Instrument per a tallar en línia recta, que consisteix en una fulla llarga retràctil dins d’una funda habitualment de plàstic.

Taules de tall

Planxes salvatalls autocicatrizants per a protegir les taules de treball de talls de cúter, fulles, etc.

Descripció

Cúter

Inventat per l’empresa japonesa Olfa el 1956, el cúter, fulla, bisturí o estilet (de vegades denominat pel terme anglès cutter), és una eina d’ús freqüent que s’utilitza en molts àmbits. En el món de les belles arts habitualment es fa servir per a tallar paper.

És un tipus de navalla que consta generalment d’un mànec i fulles, d’aproximadament 2,5 cm d’ample i de 7,5 a 10 cm de llarg, fabricat en plàstic per aïllar-lo de les descàrregues elèctriques. La navalla és corredissa. El cúter disposa també d’un sistema per a ajustar la llargada que volem que sobresurti la fulla del mànec.

Quan la fulla perd el tall, es pot partir per a aprofitar els trams que encara no han estat usats o substituir-la per una de nova.

Taules de tall

Les taules de tall solen ser d’1,5 mm o 2 mm de gruix. Serveixen per al següent:

 • Protegir la superfície de treball i d’aquesta manera no deixar marques a la taula.
 • Tallar de manera neta i precisa. El cúter talla millor sobre unes superfícies que altres. Si tallem sobre un cartró haurem protegit la taula de treball, però el tall no serà bo. I si tallem sobre una superfície dura danyarem el tall del cúter. Les fulles són consumibles, duren més o menys segons l’ús. Si fem servir una base de tall adequada allarguem la vida útil, i ens durarà afilat i en bones condicions durant més de temps.

Aplicacions / Usos

Cúter

El cúter és una eina molt útil, però també pot provocar nombrosos contratemps. Per això, cal tenir presents algunes recomanacions.

Observar sempre les instruccions de seguretat facilitades pel fabricant.

Evitar el maneig de cúters amb la fulla oscada i/o el mànec deteriorat.

Els mànecs han d’estar en perfectes condicions.

Abans d’efectuar un tall, s’ha de comprovar que es disposa d’espai suficient per a poder fer-lo amb comoditat, sense haver d’adoptar postures forçades.

No s’ha de fer ús del cúter amb les mans humides o greixoses.

Cal fer el tall del tal manera que el recorregut del cúter sigui en direcció contrària al cos, evitant estirades o sacsejades.

No s’ha de col·locar mai la mà contrària a la que fa servir el cúter en el recorregut de tall.

S’han de tallar els fleixos de congrenyat dels embalatges sempre en un angle de 45 graus.

No s’ha d’emprar tota la longitud de la fulla per a fer el tall.

S’ha d’estendre la fulla el mínim indispensable per a evitar que pugui trencar-se.

No s’han de deixar mai els cúters oberts sota de paper de rebuig, draps, etc., o entre altres eines en calaixos o caixes de treball.

Abans de guardar o dipositar el cúter en qualsevol lloc, cal comprovar que la fulla no es troba estesa i, en cas que en tingui, que el bloqueig es troba activat.

Planxes de tall

Les planxes de tall serveixen per a tot tipus de tall: bisturí, rotatori, ballarina, shape cutter...

Consten d’un mànec i de l’element de tall o fulla.

Hi ha diferents tipus de cúter al mercat.

 • Model estàndard, amb una fulla d’acer reemplaçable i retràctil.
 • Model de mida gran, apte per a treballs que requereixin l’aplicació d’una força elevada.
 • Model bisturí per a treballs de gran precisió.

Aspectes que cal tenir en compte si volem comprar una taula de tall:

 • Si és autocicatrizant és més resistent, dura més en bones condicions.
 • Comprovar si l’escala va en centímetres, en polzades o en ambdues.
 • Comprovar el contrast; si les línies es veuen bé sobre el fons.
 • Mirar si és de doble cara; és com emportar-nos dues bases pel preu d’una.
 • Verificar la mida. En principi com més gran més útil, si ens cap a la taula i volem fer treballs grans. Si no ens és possible, o tenim clar que farem treballs petits, podem triar una base de tall petita.

Altres referències / Per saber-ne més

Enllaços
http://manualidadesybellasartes.com/bases-corte-tapetes-scrapbooking-quilting.html
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/EF1224A4-E797-4B30-9ED7-E04C53A3F829/333062/FTP49HerramientaCorteCuter.pdf
http://www.serofficebm.com/guia-para-un-buen-manejo-del-cutter/

Enllaços vídeos
https://youtu.be/-06I4e_B1ek
https://youtu.be/Y07XwAc4E6A