Esfumins

Autor: Enrique Ferrando Pérez

La revisió d’aquest material docent ha estat coordinada per la professora: Laia Blasco Soplon (2019)

Temàtica

  • Dibuix
  • Disseny
  • Pintura

Paper enrotllat fortament amb almenys una de les vores en punta que serveix per a suavitzar contorns. S’aconsegueix un efecte de degradat en obres fetes amb pastís, creta, carbonet…

Descripció

Confeccionat amb paper esponjós tot i que també n’hi ha de feltre o cuir encolat. Els més habituals, els de paper, es netegen o s’afilen amb paper de vidre.

Solen classificar-se d’acord amb la grandària del diàmetre segons la casa que els comercialitza. També variarà la longitud. Sol ser habitual que els dos extrems acabin en punta per a aprofitar les dues cares. Es tracta d’una eina molt senzilla. És molt freqüent que els que els fan servir es confeccionin els seus propis esfumins.

Aplicacions / Usos

Amb els esfumins aconseguim gradacions suaus mitjançant el fregament en zones habitualment petites.

Abans d’utilitzar un esfumí, es recomana estovar la punta simplement colpejant-la amb algun element contundent, com per exemple un martell. D’aquesta manera el contacte amb el paper serà més subtil.

També és molt freqüent que per a difuminar s’emprin els dits, tot i que amb ells no es té tanta precisió i el greix que deixen anar pot perjudicar el paper.

Amb els esfumins se solen emprar unes plantilles de reserva per no entrar en zones que no volem modificar, com també papers de vidre per a afilar-los i per tant netejar-los.

Quan es treballa el dibuix s’ha d’anar amb molt de compte per no alterar la resta de zones amb les mans.

Golucho, Pepet

Altres referències / Per saber-ne més

Enllaços
http://art2key.blogspot.com.es/2012/12/dibujo-difumino.html
https://artes.uncomo.com/articulo/como-usar-un-difumino-2639.html
http://valero7.webnode.es/tecnicas/a11-dibujando-con-grafito/

Enllaços vídeos
https://youtu.be/p5JjaPK0wSQ
https://youtu.be/5IxceWLFnpc
https://youtu.be/vnl83oGw-Rk
https://youtu.be/hshREPqgLBs