Materials: espuma

Autor: Víctor Masferrer

L'encàrrec i la creació d'aquest recurs d'aprenentatge UOC han estat coordinats per les professores: Aida Sánchez de Serdio i María Íñigo (2019)

Els textos i imatges publicats en aquesta obra estan subjectes (llevat que s'indiqui el contrari) a una llicència de Reconeixement-Compartir igual (BY-SA) v.3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu modificar l'obra, reproduirla, distribuir-la o comunicar-la públicament sempre que en citeu l'autor i la font (FUOC. Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya), i sempre que l'obra derivada quedi subjecta a la mateixa llicència que el material original. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/legalcode.ca

Temàtica

  • Escultura

Creació d’un prototip de casc en espuma
Disponible a: https://www.curventa.com/link-pro [consulta del 20/04/2019].

Descripció

Les espumes són matèries plàstiques que es caracteritzen per tenir un mateix principi estructural: gran volum amb poc pes. Des de la dècada de 1930 s’han utilitzat a la indústria com a aïllants tèrmics, sonors i elèctrics, en escenografies i simulacions d’elements arquitectònics, així com en el prototipatge en disseny industrial i en la realització d’escultures i tota mena de formes tridimensionals. A causa de la gran diversitat d’acabats possibles, de vegades són utilitzades com a peça final, com per exemple als ninots de les Falles o per a decorats, però també són molt útils com a peça de procés o model de transició, ja sigui per a prototips o per realitzar motlles i aconseguir així altres tipus de materialització, com per exemple amb càrregues de resina. També s’utilitzen molt els volums realitzats en espumes per a fer peces en bronze o alumini per colada, per exemple.

Tipologies

Poliuretà

L’espuma rígida de poliuretà es troba al mercat en diverses mides i densitats. A diferència del poliestirè extrudit, la podem trobar també en blocs grans, tot i que el més usual és encolar-la amb cola de contacte per a realitzar volums de gran mida. Es treballa amb facilitat utilitzant mètodes de talla simples com ara serres, escofines i paper de vidre.

Planxes de poliuretà
Disponible a: https://www.modulor.de/es/plancha-de-pur-p-modelos-sikablock-m330-240-kg.html [consulta del 29/04/2019].

Creació de prototips amb espuma de poliuretà
Disponible a: http://www.markermaker.co.uk/prototyping [consulta del 29/04/2019].

Poliol i isocianat

El poliol i l’isocianat són els components amb els quals es fabrica el poliuretà. Es venen al mercat separadament per a ser utilitzats en el modelatge de peces volumètriques per colada amb un resultat d’alta definició i poc pes. Es venen amb diferents resultats de densitat. A continuació trobareu un vídeo on es mostra aquest procés.

En aquest vídeo podeu veure la realització de poliuretà amb barreja de poliol i isocianat. Aquest tipus de barreja es podria buidar sobre qualsevol motlle.

Fotograma del vídeo Cómo hacer poliuretano SENA
Disponible a: https://www.youtube.com/watch?v=ee0ZH_JqyEg [consulta del 29/04/2019].

Poliestirè expandit, «suro blanc» o porexpan

És una matèria plàstica obtinguda per la polimerització de l’estirè. Es presenta expandida, de color blanc i amb baixa densitat, o bé extrudita, més densa i comercialitzata en blau, rosa o groc. Es troba al mercat en diverses mides i es pot modelar fàcilment amb eines de talla bàsica. Tot i així, resulta més difícil de treballar que el poliestirè extrudit, ja que s’esmicola amb facilitat.

Planxes de poliestirè expandit
Disponible a: https://www.mwmaterialsworld.com/es/plancha-de-porexpan-poliestireno-expandido-20kg-m3.html [consulta del 29/04/2019].

Imaginary view portraits Somerset house Londonde Dan Tobin Smith (2013)
Disponible a: http://www.dantobinsmith.com/series/imaginaryview/imaginaryviewportraits/ [consulta del 29/04/2019].

Poliestirè extrudit

Només es troba al mercat en planxes de diversos gruixos fins a 5-10 cm. Es pot encolar amb cola de contacte especial per a poliestirè per a realitzar volums grans i es poleix amb facilitat, tot i que cal tallar-lo i treballar-lo amb paciència, perquè es desgrana i s’escama amb facilitat.

Planxes de poliestirè extrudit
Disponible a: https://www.olivaresmc.es/producto/danopren-tr30-260-x-60-x-5/ [consulta del 20/04/2019].

Modelat en poliestirè extrudit
Disponible a: https://davidneat.files.wordpress.com/2014/06/dsc08110_ch.jpg [consulta del 20/04/2019].

Utilització

Tant el poliestirè com el poliuretà es poden treballar amb tallador tèrmic (sigui de taula o manual), així com amb cúter, serres de ferro i de fusta, escofines i tota mena d’abrasius manuals o mecànics. Un dels avantatges del treball amb aquest material és que té molt poc pes i és pràctic a l’hora de moure’l, per això s’utilitza molt per a realitzar peces grans. A més, s’ha de tenir en compte que es poden reciclar materials com ara planxes d’aïllament tèrmic (poliestirè extrudit) o elements protectors d’embalatges (porexpan/poliestirè expandit), i encolar-los fins a obtenir el volum necessari.

Estructura bàsica en styrofoam
Disponible a: https://www.pinterest.es/pin/386887424224375046/?lp=true [consulta del 29/04/2019].

Pel que fa al seu acabat superficial, es poden massillar amb les massilles tapaesquerdes o anivelladores habituals, o revocar amb materials diversos com el guix o la cera, per ser posteriorment polits i/o pintats. Un cop massillats acceptaran qualsevol tipus de pintura. Són materials versàtils que poden donar una gran varietat d’acabats, per això s’utilitzen molt en la creació de prototips en el camp del disseny i l’enginyeria industrial.

El poliuretà, a més, accepta com a acabat el reforç amb resina i fibra de vidre, cosa que el fa resistent a la intempèrie, per exemple, i dona un ventall més ampli d’acabats.

Pel que fa a les eines de tall, en aquest vídeo es pot veure la fabricació d’una taula de tall tèrmic, molt útil quan ens especialitzem en aquest tipus de material.

Fotograma del vídeo How To Build Your Own Hot Wire Foam Cutter
Disponible a: https://www.youtube.com/watch?v=EokiieKgD7I [consulta del 29/04/2019].

I aquí veiem la fabricació d’una eina de tall de mà, útil quan es treballa molt amb aquest material:

Fotograma del vídeo Cómo realizar cortador de porexpan
Disponible a: https://www.youtube.com/watch?v=2Nrh-acsy1U [consulta del 29/04/2019].

Per saber-ne més

Catàleg d’espumes: https://www.sagristaproducts.com/es/buscar?controller=search&s=plancha

Diversos autors (1982). Guía completa de escultura, modelado y cerámica. Técnicas y materiales. Madrid: Blume.

Navarro Lizandra, J. L. (2011). Maquetas, modelos y moldes. Castelló de la Plana: Unión de Editoriales Universitarias Españolas.

Tècniques associades

Modelar

Buidar