Musée d’Orsay

Autora: Sol Enjuanes Puyol

La revisió d’aquest material docent ha estat coordinada per la professora: Muriel Gómez Pradas (2019)

Cap part d’aquesta publicació, incloent-hi el disseny general i la coberta, no pot ser copiada, reproduïda, emmagatzemada o transmesa de cap manera ni per cap mitjà, tant si és elèctric com químic, mecànic, òptic, de gravació, de fotocòpia o per altres mètodes, sense l’autorització prèvia per escrit dels titulars dels drets.

Temàtica

  • Història de l'art

www.musee-orsay.fr

Contextualització

Museu parisenc que es va inaugurar l’any 1986 per mostrar al públic una selecció de peces d’art occidental creades entre 1848 i 1914 provinents d’altres museus francesos (el Musée du Louvre, el Jeu de Paume i el Musée d’Art Moderne). Hi trobareu una bona representació de pintura impressionista i postimpressionista. Per la cronologia de les peces que mostra es pot entendre com una continuació del Louvre i l’antecedent del Centre Pompidou.

El nom d’aquest museu fa referència a la Gare d’Orsay, una antiga estació de tren que va ser construïda per a la Exposició Universal de 1900 i que posteriorment es va reconvertir en museu. L’edifici és un bon exemple de l’arquitectura de principis del segle XX.

Seccions relevants

COLLECTIONS

  • Oeuvres commentées
  • Catalogue des oeuvres

HISTOIRE DU MUSÉE

Usos

COLLECTIONS

  • Oeuvres commentées: Presenta 900 obres comentades de diferents disciplines artístiques (pintura, escultura, arts decoratives, fotografia, obra gràfica i dibuixos relacionats amb l’arquitectura).
  • Catalogue des oeuvres: Hi podeu fer cerques pel nom de l’artista, la tècnica, el lloc i les figures representades.

HISTOIRE DU MUSÉE: Inclou informacions sintètiques sobre la transformació de l’estació en museu i els criteris museogràfics adoptats.

Material que posa a l’abast

Imatges, articles i bibliografia.