Museo del Prado

Autora: Sol Enjuanes Puyol

La revisió d’aquest material docent ha estat coordinada per la professora: Muriel Gómez Pradas (2019)

Cap part d’aquesta publicació, incloent-hi el disseny general i la coberta, no pot ser copiada, reproduïda, emmagatzemada o transmesa de cap manera ni per cap mitjà, tant si és elèctric com químic, mecànic, òptic, de gravació, de fotocòpia o per altres mètodes, sense l’autorització prèvia per escrit dels titulars dels drets.

Temàtica

  • Història de l'art

www.museodelprado.es

Contextualització

Aquest museu, amb seu a Madrid, va ser creat el 1819 per mostrar al públic les col·leccions d’art que la monarquia espanyola havia adquirit des del segle XVI. En conseqüència, el seu fons està determinat pel gust dels monarques espanyols que s’han succeït durant segles. Aquestes col·leccions, però, s’han complementat i ampliat amb adquisicions fetes pel mateix museu. Cronològicament abasta fins al segle XIX.

La part més emblemàtica de la col·lecció són les pintures però en el seu fons també hi ha dibuixos, escultures i arts decoratives.

Seccions relevants

COL·LECCIÓ

  • Obras maestras
  • Artistas destacados
  • Temas

Usos

  • Obras maestras: Presenta obres emblemàtiques del museu amb imatges ampliables i una anàlisi. En alguns casos també hi ha enllaços a conferencies monogràfiques d’especialistes en la matèria.
  • Artistas destacados: Facilita l’accés a les obres dels creadors amb més renom del museu i a un mosaic de les obres que s’hi conserven. Les imatges van acompanyades d’un article explicatiu i els enllaços multimèdia apareixen a peu de pàgina. Aquest apartat inclou l’enllaç Más autores, que permet accedir al gruix d’artistes de la col·lecció.
  • Temas: Dona accés a una selecció d’obres de la col·lecció a partir dels temes que representen (sants, oficis, antic testament, retrat civil, etc.).

Material que posa a l’abast

Imatges, articles, bibliografia i vídeos.