Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Autora: Sol Enjuanes Puyol

La revisió d’aquest material docent ha estat coordinada per la professora: Muriel Gómez Pradas (2019)

Cap part d’aquesta publicació, incloent-hi el disseny general i la coberta, no pot ser copiada, reproduïda, emmagatzemada o transmesa de cap manera ni per cap mitjà, tant si és elèctric com químic, mecànic, òptic, de gravació, de fotocòpia o per altres mètodes, sense l’autorització prèvia per escrit dels titulars dels drets.

Temàtica

  • Història de l'art

www.museoreinasofia.es

Contextualització

Museu amb seu a Madrid que té una col·lecció concebuda com la continuació de la del Museo del Prado. El seu fons cobreix el període que va des de finals del segle XIX fins a l’actualitat. La col·lecció s’ha reordenat recentment per donar cabuda a artistes que hi tenien una presència més marginal i donar més protagonisme a dones artistes.

Seccions relevants

  • Obra destacada
  • Multimedia
  • Colección
  • Radio Museo Reina Sofia

Usos

  • Obra destacada: Posa el focus en una obra o un artista.
  • Multimedia: Enllaços a vídeos i àudios sobre les exposicions temporals i el fons del museu.
  • Colección: Permet fer cerques en el fons del museu.
  • Radio Museo Reina Sofia: Permet accedir a entrevistes, programes de creació i reflexions a l’entorn de la col·lecció, les exposicions i l’art.

Material que posa a l’abast

Imatges, àudios, vídeos.