Museu d’Art Contemporani de Barcelona

Autora: Sol Enjuanes Puyol

La revisió d’aquest material docent ha estat coordinada per la professora: Muriel Gómez Pradas (2019)

Cap part d’aquesta publicació, incloent-hi el disseny general i la coberta, no pot ser copiada, reproduïda, emmagatzemada o transmesa de cap manera ni per cap mitjà, tant si és elèctric com químic, mecànic, òptic, de gravació, de fotocòpia o per altres mètodes, sense l’autorització prèvia per escrit dels titulars dels drets.

Temàtica

  • Història de l'art

www.macba.cat

Contextualització

Aquest museu es va inaugurar l’any 1995 i és la cristal•lització del projecte de dotar la ciutat de Barcelona d’un museu d’art contemporani. Mostra l’art català contemporani, creat a partir de la dècada de 1960, i també creacions d’artistes estrangers.

L’edifici es obra de Richard Meier i actualment també en formen part l’antic Convent dels Àngels, situat a la mateixa plaça.

Seccions relevants

COL·LECCIÓ

  • Obres destacades
  • Fons de la col·lecció

RADIO WEB MACBA

Usos

  • Obres destacades: Presenta una selecció d’obres que formen part del fons del museu o que estan en exposició, amb una breu explicació. Incorpora enllaços a continguts relacionats amb les peces.
  • Fons de la col·lecció: Permet fer cerques per descobrir la col·lecció del museu, però les imatges no sempre van acompanyades de comentaris explicatius
  • Radio Web MACBA: projecte de radio en línia sobre temes expositius, de recerca, propostes d’artistes, etc.

Material que posa a l’abast

Imatges, articles, bibliografia, àudios i vídeos.