Papers industrials

Autora: Mireia Cebrian

La revisió d’aquest material docent ha estat coordinada per la professora: Amalia Creus (2019)

Cap part d’aquesta publicació, incloent-hi el disseny general i la coberta, no pot ser copiada, reproduïda, emmagatzemada o transmesa de cap manera ni per cap mitjà, tant si és elèctric com químic, mecànic, òptic, de gravació, de fotocòpia o per altres mètodes, sense l’autorització prèvia per escrit dels titulars dels drets.

Temàtica

 • Disseny

És important conèixer les diferents qualitats dels materials, com també reconèixer-les per les seves característiques pròpies. Aquest catàleg pretén ser un breu llistat amb diferents qualitats de papers i cartolines comunes en la indústria gràfica.

Descripció

Els productes que es fabriquen avui dia són múltiples i diversos. És tasca del dissenyador gràfic conèixer els aspectes tècnics i de producció de les diferents qualitats de paper que permetran executar millor el projecte i tenir més control dels projectes gràfics.

Reconèixer els diferents tipus de qualitats de paper comença per conèixer la matèria primera i el procés de fabricació d’aquest material.

La fusta és la principal matèria primera del paper. Cal destacar dos components principals que conformen la composició química del paper: la cel·lulosa i la lignina.

La cel·lulosa està composta bàsicament per carboni, oxigen i hidrogen. Les seves fibres absorbeixen amb facilitat l’aigua i en propicien la dispersió en suspensions aquoses; aquestes dues propietats estan condicionades segons la procedència de la fibra, és a dir, els diferents tipus d’arbres definiran les propietats de la pasta de paper i finalment les del mateix paper.

La lignina és un component químic complex, d’aspecte fosc, que uneix les fibres de l’arbre. Per a la formació de paper s’ha de separar aquest component de les fibres de la fusta; pot ser un procés mecànic o químic. Les pastes de paper d’origen mecànic conserven part de la lignina i per tant l’aspecte del paper final és més groguenc que el paper aconseguit mitjançant un procés químic. Les pastes de paper processades amb agents químics proporcionen una eliminació total de la lignina, la qual cosa comporta un material d’aspecte molt més blanc.

Aplicacions / Usos

Segons la funcionalitat que hagi de tenir l’envàs de cartró o el fullet publicitari escollirem un tipus de material o un altre. Vegem a continuació un llistat dels principals tipus de paper que cal conèixer:

Estucats: brillant i mat

Els papers estucats són aquells que disposen d’una capa superficial, denominada estuc, composta per una mescla de minerals que n’ennobleix l’acabat. Segons la quantitat de l’estuc g/m2 que s’apliqui s’aconseguirà més qualitat i més o menys brillantor en la superfície del paper.

Els papers estucats, també anomenats setinats, solen ser mats i si es necessita brillantor s’aconsegueix mitjançant una calandra posterior amb els corrons molt polits que permet afinar la superfície fins a aconseguir la brillantor desitjada pel fabricant.

 • Té un tacte setinat, que pot ser brillant o mat.
 • Té una llisor i una impressió excel·lents, molt adequades quan es busca la millor visualització de les fotografies i no es vol transmetre cap emoció amb el tacte del paper.
 • Estucat d’una cara entre 80 i 120 g/m2
 • S’utilitza en embalatges de decoració, bosses, etiquetes d’envasos…
 • Estucat de dues cares entre 180 i 350 g/m2
 • S’utilitza en estoigs de luxe, catàlegs, cobertes de llibres, portades, fullets…

No estucats: offset i offset volum

Són papers que no passen per l’estucadora durant el procés de fabricació. Porten en superfície un únic tractament per a allisar i unificar els porus, denominat size-press. L’estucat en la size-press es duu a terme quan la qualitat del producte no vol ser molt alta i es necessita fer una gran producció.

Offset:

 • Entre 70 i 270 g/m2
 • Interiors de llibres, interiors de revistes amb moltes pàgines, desplegables, plànols, prospectes mèdics, fulls de carta amb capçalera.
 • Flyers, díptics, tríptics, fullets o revistes de poques pàgines, fins i tot els de 200 g/m2 serveixen per a les portades d’un dossier.
 • Gran varietat de colors tintats en massa.

Offset volum: La seva característica principal és que proporcionen gran espessor i opacitat però poc pes.

 • Entre 70 i 100 g/m2.
 • És el més utilitzat en l’edició de llibres i llibres de butxaca.

Cartolina gràfica:

Són cartolines de gramatges alts, superiors a 160g/m2. Es caracteritzen perquè estan compostes de múltiples capes de paper que aporten rigidesa i solidesa a l’estructura, que es conforma amb una cara estucada (o dues cares), la tripa i el revers.

 • Entre 200 i 350 g/m2.
 • És el paper més utilitzat per a les targetes postals, els envasos de perfumeria o de medicaments, i també per a les portades de llibres.
 • Té un calibre més alt que un estucat del mateix gramatge, és a dir, tot i que pesa el mateix és molt més gruixut i ens dona una sensació de més robustesa.

Altres referències / Per saber-ne més

Enllaços
http://elearning10.hezkuntza.net/012231/pluginfile.php/8560/mod_resource/content/1/la_size_press.html
http://www.artesgraficasg3.es/tipos-de-cartulina/
http://www.impresum.es/blog/gramaje-delpapel/

Enllaços vídeos
https://www.youtube.com/watch?v=9JkvY3p63c4