Tate

Autora: Sol Enjuanes Puyol

La revisió d’aquest material docent ha estat coordinada per la professora: Muriel Gómez Pradas (2019)

Cap part d’aquesta publicació, incloent-hi el disseny general i la coberta, no pot ser copiada, reproduïda, emmagatzemada o transmesa de cap manera ni per cap mitjà, tant si és elèctric com químic, mecànic, òptic, de gravació, de fotocòpia o per altres mètodes, sense l’autorització prèvia per escrit dels titulars dels drets.

Temàtica

 • Història de l'art

www.tate.org.uk

Contextualització

Aquesta institució conserva fonamentalment obres d’un arc temporal ampli, des de 1500 fins a l’actualitat. Fundada a Londres, actualment la Tate té quatre seus: la Tate Britain i la Tate Modern, a Londres, la Tate Liverpool a la ciutat de Liverpool, i la Tate St Yves a Cornwall.

Seccions relevants

Art & Artist

 • Latest
 • Artists in the collection
 • Art Terms
 • Art in the collection
 • Videos
 • Get involved
 • Dig deeper

Usos

 • Latest: Posa a l’abast del públic material relacionat amb les exposicions que es porten a terme a les seus del museu (està enllaçada amb la secció Exhibitions and Events).
 • Artist in the collection y Art in the collection: Permeten conèixer el fons del museu per mitjà de cerques.
 • Art terms: Glossari sintètic de termes artístics ordenat alfabèticament i que va acompanyat d’exemples que formen part de la col·lecció del museu.
 • Videos: Recull de filmacions que poden ser creatives o d’anàlisi d’obres o artistes del museu.
 • Get involved: És una secció que ofereix la possibilitat de crear àlbums i portafolis personalitzats a partir de les col·leccions de la Tate i obre una finestra a temes d’actualitat i a la TateKids.
 • Dig deeper: Enllaça amb articles que comenten alguna peça a fons.

Material que posa a l’abast

Imatges, vídeos, articles i bibliografia.