Encaix

Autor: Enrique Ferrando Pérez

La revisió d’aquest material docent ha estat coordinada per la professora: Aida Sánchez de Serdio (2019)

Temàtica

  • Dibuix

Descripció

L’encaix és la reducció a formes senzilles, gairebé sempre geomètriques, de les estructures complexes que contenen o estructuren els models que volem representar. Per a això, és freqüent confeccionar «una caixa» o reduir els objectes a formes bàsiques com ara un cilindre, una esfera o un cub, que ens serveixin de referència per a entendre millor la seva estructura i les seves proporcions. L’encaix és la fase prèvia a dibuixar els detalls o clarobscurs.

Per a encaixar ens valem de les línies més representatives, que ens serveixen de guia per a marcar les proporcions d’un dibuix. És habitual emprar el llapis amb el braç completament estès per a mesurar i comparar les relacions entre els punts, les longituds i els angles del nostre model, per a traslladar-ho immediatament i proporcionalment al paper. Així ho encaixem amb més exactitud (vegeu fitxa «Mesura i proporció»). Aquestes línies s’han de marcar amb suavitat com a línies secundàries, de manera que al dibuix finalitzat no es percebin o es puguin esborrar fàcilment.

Procés d’encaix d’una cafetera.

Enllaços relacionats

http://dle.rae.es/?id=EwwHYTQ
http://dibujoyarte1.blogspot.com.es/2015/10/encuadre-encaje-y-proporcion.html
https://valero7.webnode.es/tecnicas/a13-encuadre-encaje-y-proporcion/
http://dibart2.blogspot.com.es/
https://youtu.be/LC3hCjb2WBI