Línia i taca

Autor: Enrique Ferrando Pérez

La revisió d’aquest material docent ha estat coordinada per la professora: Laia Blasco Soplon (2019)

Temàtica

  • Dibuix

Descripció

La línia i la taca constitueixen uns recursos essencials de la representació gràfica. Mitjançant la línia, la taca o la combinació d’ambdues, construïm les formes representades.

Habitualment la línia se sol associar al dibuix i la taca a la pintura, però no sempre és així atès que es pot treballar amb tots dos recursos en ambdues tècniques. En contra del que es pugui pensar, amb la línia no solament es construeixen contorns o estructures volumètriques i amb la taca les ombres o grans àrees, sinó que es poden aconseguir aquests mateixos objectius amb una o l’altra indistintament, encara que els resultats produiran efectes molt diferents.

Així, per exemple, l’ombra es pot aconseguir mitjançant la superposició de línies en forma de trama i una taca es pot convertir perfectament en una línia que perfili un determinat objecte de representació, com observem en aquestes dues obres tan diferents de Piranesi i Antonio Saura.

Antonio Saura (1959). Crit nº 7.
Font: http://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/grito-no-7

Entre els artistes és freqüent que uns es decantin o dominin especialment la línia i uns altres la taca de manera natural.

En un dibuix convencional en què es combina la línia i la taca se sol seguir habitualment el mateix procés de treball: en un primer moment s’empren certes línies que serveixen de guia per a posteriorment encaixar el dibuix (vegeu fitxes sobre «Encaix» i «Mesura i proporció»); més tard s’apliquen algunes taques que ens marquen a grans trets els contrastos entre els clars i els foscos; finalment s’accentuen encara més els foscos a més d’aplicar, si es desitja, trames que dotin el dibuix de diferents textures que la taca no ofereix.

Enllaços relacionats

http://gakugan.com/la-mancha-y-la-linea/
http://eprints.ucm.es/28909/1/claroscuro_fundamentos%20Dibuix.pdf
http://www.lanubeartistica.es/dibujo_artistico_1/unidad2/da1_u2_t3_contenidosv01/123_la_mancha.html
http://www.laescuelavirtual.com/cursodibujoacarboncillo/dibujocarboncilloleccion05.htm
https://ggili.com/dibujo-y-proyecto-libro-9788425225079.html?___store=default&___from_store=default