Mesura i proporció

Autor: Enrique Ferrando Pérez

La revisió d’aquest material docent ha estat coordinada per la professora: Aida Sánchez de Serdio (2019)

Temàtica

  • Dibuix

Descripció

La proporció és la relació comparativa d’una part d’un element respecte a una altra o al tot pel que fa a la magnitud, la quantitat i el grau. La mesura dels elements serà la causant que uns dibuixos determinats ens semblin proporcionats i uns altres no.

L’Home de Vitruvi de Leonardo da Vinci es podria considerar un dels primers estudis de les proporcions del cos humà. Llavors es considerava, i se segueix considerant avui, que un cos (masculí) estava ben proporcionat si l’altura total representava vuit vegades l’altura del cap. En aquest dibuix podem veure com empra el cap com a unitat de mesura o unitat bàsica, però per als nostres dibuixos podríem emprar la mesura de qualsevol altre element amb la mateixa finalitat. Leonardo va estudiar la relació matemàtica entre les mesures de l’home i la naturalesa però no va ser l’únic.

Le Corbusier (1953). Modulor.
Font: http://neermanfernand.com/corbu.html

En les arts plàstiques, s’empren diferents recursos per a mesurar i traslladar un model amb una certa fidelitat al nostre suport. Hi ha un sistema molt estès que consisteix en emprar el llapis com a eina de mesura per a prendre una unitat bàsica del referent a partir de la qual mesurar la seva totalitat (obtenint l’altura, l’amplària i les proporcions relatives entre els seus elements) i traslladar-ho al nostre suport amb una certa exactitud.

La primera proporció que és necessari calcular és la relació entre l’amplària i l’altura de la totalitat del referent que desitgem dibuixar, especialment quan conté diversos elements com en el cas d’un bodegó.

Per a això, hem de sostenir el llapis per un dels seus extrems i, amb el braç estès a l’altura dels ulls, mantenint tancat un d’aquests, el col·loquem davant del model. Mesurem la dimensió més curta de les dues (amplària o altura) desplaçant el polze al llarg del llapis, fins que la part visible del llapis coincideixi amb la dimensió que volem mesurar.

Llavors, mantenint el braç estès i el polze on el teníem, traslladem aquesta mesura a la dimensió més gran per a calcular quantes vegades més gran és, és a dir, quantes vegades «cap» la mesura més petita dins de la més gran. D’aquesta manera podem traslladar al nostre paper a escala el «marc» imaginari que ha de contenir la totalitat del nostre referent (vegeu fitxa «Enquadrament»).

Exemple de l’ús del llapis per a prendre mesures i variació de la grandària relativa de l’objecte en funció de la distància.

Exemple de la presa de mides relatives de l’amplada respecte de l’alçada d’un conjunt d’elements.

Una vegada fet això, podem usar el mateix sistema per a calcular les proporcions relatives dins de cada element i entre els diversos elements, i traslladar-los a escala dins del marc establert a l’inici: mesurem la longitud d’una part del model i la col·loquem en relació amb les altres per a calcular les seves proporcions. És recomanable anar de les mesures principals als detalls menors (vegeu fitxa «Encaix»).

Enllaços relacionats

http://tallerpatedibujo.blogspot.com.es/2009/03/bubbleshare.html
http://eugeniousbi.tripod.com/cap_009.html
http://www.lateliercanson.es/dibujo-las-proporciones-humanas
http://dibualnatural.blogspot.com.es/2010/06/la-proporcion.html
https://www.youtube.com/watch?v=Vrh0lJYA8zs