Negatiu/Positiu

Autor: Antonio Gagliano

La revisió d’aquest material docent ha estat coordinada per la professora: Aida Sánchez de Serdio (2020)

Temàtica

  • Dibuix

Descripció

En una composició podem distingir l’espai positiu de l’espai negatiu. L’espai positiu fa referència a allò que omple els elements principals d’una imatge, mentre que l’espai negatiu assenyala el buit que els envolta i els conté. Dins de qualsevol composició, l’espai positiu pot estar delimitat per objectes que funcionen momentàniament com a figures i l’espai negatiu per zones complementàries que funcionen com a fons.

Habitualment, en fer un dibuix, comencem representant l’espai positiu, és a dir, centrem l’atenció en un objecte en particular i deixem per després la resta de la imatge. Però si fem l’exercici contrari, començarem a observar les zones buides que abracen i contenen aquell objecte. Aquesta pràctica entrena l’ull en la percepció de l’espai negatiu i permet dilucidar amb major precisió la mida, la distància i la relació entre els diferents elements de la composició. Això succeeix perquè, en concentrar-nos en l’espai que envolta una figura, evitem repetir una idea preconcebuda sobre la seva forma, com podria passar-nos si dibuixem una cadira, un arbre o qualsevol altre objecte conegut.

El primer que cal dur a terme per fer un dibuix en negatiu és determinar l’àrea de treball que utilitzarem. Un cop decidida la posició dels objectes sobre el paper, procurarem oblidar la seva forma per concentrar-nos en l’espai que els conté. La suma dels buits, de tot l’espai buit circumdant, donarà com a resultat una massa d’espai negatiu que deixarà veure la silueta de la figura escollida. Aquest canvi de mirada ens ajuda sempre a verificar la proporció dels objectes en si i a determinar si la proporció dels diferents elements dins d’una composició és correcta.

Aprendre a analitzar els espais negatius és important per assajar qualsevol forma de representació. L’espai buit del fons és tan significatiu com l’objecte ple que protagonitza l’escena. Dibuixar en negatiu pot ser un bon exercici per l’aprenentatge del dibuix i ens permetrà, a més, pensar les composicions de maneres noves.

Si mires ara al teu voltant, podràs veure quants espais negatius t’envolten.

James Chase. Diari de treball de l’estudiant: exercicis sobre espais positius i negatius (20 segons – 2 minuts)

Matías Ercole (2013). Déjà vécu. Esgrafiat sobre paper en tela.

Enllaços relacionats

https://www.youtube.com/watch?v=gAYsWH8UqXM

https://www.pinturayartistas.com/comprender-el-espacio-positivo-negativo-en-las-imagenes/

https://www.youtube.com/watch?time_continue=200&v=3rBbZDca-XA&feature=emb_title

https://www.youtube.com/watch?v=OwAwPA1padM