Tècniques: Baix relleu

Autor: Víctor Masferrer

L'encàrrec i la creació d'aquest recurs d'aprenentatge UOC han estat coordinats per la professora: Aida Sánchez de Serdio (2020)

Els textos i imatges publicats en aquesta obra estan subjectes (llevat que s'indiqui el contrari) a una llicència de Reconeixement-Compartir igual (BY-SA) v.3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu modificar l'obra, reproduirla, distribuir-la o comunicar-la públicament sempre que en citeu l'autor i la font (FUOC. Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya), i sempre que l'obra derivada quedi subjecta a la mateixa llicència que el material original. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/legalcode.ca

Temàtica

  • Escultura


Columna de Trajà (113 dC)
Disponible a: https://es.wikipedia.org/wiki/columna_de_trajano#/mitjana/File:Relief_Kolumna_Trajana.jpg
Consulta del 02/03/2020

Descripció

El baix relleu és una tècnica escultòrica que es pot realitzar per substracció mitjançant tècniques de talla, o bé per modelatge o repujat d’un material tou. És una tècnica que travessa tota la història de l’escultura i que s’ha utilitzat molt com a acompanyament i decoració d’elements arquitectònics des de l’antiguitat (Egipte, Grècia i Roma), moltes vegades amb el recurs de la seqüència narrativa lineal a l’hora d’explicar històries. Es distingeixen tres tipus de relleus segons la profunditat de desbast: alt, mig i baix relleu.

Tipologies

1) Baix relleu modelat

En aquest vídeo es pot veure (a partir del minut 6) un exemple de modelatge en relleu fet en argila. A partir d’aquest model podrem realitzar un motlle per a traslladar-lo a altres materials, si es considerés necessari.

Fotograma del vídeo Modelado en arcilla
Disponible a: https://www.youtube.com/watch?v=npo7rhgsruq
Consulta del 02/03/2020

I aquí es pot veure (a partir del minut 2:34) l’obtenció d’un relleu en pressionar planxes d’argila sobre un motlle de la peça feta abans.

Fotograma del vídeo Vaciado en escayola
Disponible a: https://www.youtube.com/watch?v=nlbdclsjaia
Consulta del 02/03/2020

2) Baix relleu tallat

En fusta

Aquí es pot veure un exercici de baix relleu tallat en fusta, que s’utilitza quan es busca un alt nivell de detall. Els baixos relleus en fusta tenen una gran presència en la iconografia religiosa.

Fotograma del vídeo Talla en madera
Disponible a: https://www.youtube.com/watch?v=rzf-j3by_3k
Consulta del 02/03/2020

En pedra

Aquí veiem un exercici de baix relleu d’un motiu vegetal en pedra, molt freqüent en la decoració de capitells i motius arquitectònics.

Fotograma del vídeo: Talla en piedra. Realización de un relieve vegetal
Disponible a: https://www.youtube.com/watch?v=r87-ctdnirm
Consulta del 02/03/2020

3) Repujar

Repujar és embotir planxes de metall o altres materials emmotllables com el cuir. Aquesta tècnica es pot utilitzar per a fer un nombre limitat de peces. La peça pot ser embotida en un motlle perquè adquireixi la forma volguda, seguint un patró o senzillament un dibuix previ. L’efecte és el d’un baix relleu. Se sol utilitzar tot tipus de planxes dúctils: alumini, coure, estany, etc. Les planxes solen ser d’un màxim de 3 mm fins a unes poques dècimes, depenent del material. Per tal d’impedir la deformació del treball ja realitzat, la part posterior de la planxa acostuma a omplir-se amb materials diversos, per exemple, amb cera o guix.

En aquest vídeo es pot veure el procés de repujat d’un motiu en planxa d’estany.

Fotograma del vídeo Repujado de estaño para baúl
Disponible a: https://www.youtube.com/watch?v=bjkuymwjoa4
Consulta del 02/03/2020

I aquí es pot veure el repujat mitjançant el torn d’una planxa de coure:

Fotograma del vídeo Repujado en torno
Disponible a: https://www.youtube.com/watch?v=friv_m1eof0
Consulta del 02/03/2020

Per saber-ne més

Procés de repujat i eines específiques

http://www.exporosa.net/estano-repujado-tecnica-y-materiales/

A.A.V.V. (1982). Guía completa de escultura, modelado y cerámica. Técnicas y materiales. Madrid: Blume.

Mayer, R. (1985). Materiales y técnicas del arte. Madrid: Blume.

Navarro, J. L. (2011). Maquetas, modelos y moldes. Castelló de la Plana: Unión de Editoriales Universitarias Españolas.

Camí, J. M.; Santamera, J. C. (2005). Escultura en piedra. Barcelona: Parramón.

Materials associats

Fusta

Argila

Pedra