Tècniques: Forjar

Autor: Víctor Masferrer

L'encàrrec i la creació d'aquest recurs d'aprenentatge UOC han estat coordinats per la professora: Aida Sánchez de Serdio (2020)

Els textos i imatges publicats en aquesta obra estan subjectes (llevat que s'indiqui el contrari) a una llicència de Reconeixement-Compartir igual (BY-SA) v.3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu modificar l'obra, reproduirla, distribuir-la o comunicar-la públicament sempre que en citeu l'autor i la font (FUOC. Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya), i sempre que l'obra derivada quedi subjecta a la mateixa llicència que el material original. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/legalcode.ca

Temàtica

  • Escultura

Julio González (1935-1936). Bust femení
Disponible a: https://www.museunacional.cat/en/colleccio/female-bust/juli-gonzalez/200315-000
Consulta del 02/03/2020

Descripció

La forja és una de les formes més antigues de treballar el metall. Es tracta d’un conjunt de tècniques i procediments de fabricació d’objectes que es pot fer en calent o en fred, i en els quals la deformació del material es produeix per l’aplicació de forces de compressió. Aquest procés s’utilitza per a donar una forma i unes propietats determinades als metalls i aliatges, als quals s’aplica mitjançant el control tèrmic i exercint pressió. La deformació es pot realitzar de dues maneres diferents: per pressió, de forma contínua mitjançant premses, o per impacte, de manera intermitent mitjançant martells.

Tipologies

Hi ha diversos tipus de forjat, segons el procediment utilitzat i el grau d’industrialització. Aquí ens fixarem en la forja artesanal i només ens detindrem per curiositat en alguns processos molt industrialitzats, com la forja per estampa.

Forja per estampa

Forja mitjançant pressió amb maquinària molt industrialitzada per mitjà de matrius. En aquest vídeo es pot veure el disseny de la matriu i l’estampat posterior amb unes grans premses. A partir de la tècnica del forjat es creen multitud de peces seriades, com cargols, bieles, eixos, reixes, etc.

Fotograma del vídeo: Así se hace – Anillos forjados sin uniones
Disponible a: https://www.youtube.com/watch?v=s-vtperzvxm
Consulta del 02/03/2020

Forja artesanal

La forja artesanal és un ofici antic. Per a dur a terme els processos de forjat es requereix un material específic i un lloc adequat. L’enclusa, la forja i les eines de pressió, com ara martells, premses, motlles, pinces i un recipient per a refredar les peces i temperar-les, són els elements essencials per a dur a terme el procés de forjat.

En aquest vídeo es presenten processos de forjat amb eines especialitzades en els quals es pot veure la feina específica de forja en taller.

Fotograma del vídeo: Forja de elementos seriados partiendo de un útil
Disponible a: https://www.youtube.com/watch?v=keuxe45wcoi
Consulta del 02/03/2020

És una feina que requereix aprenentatge i contacte amb el material i que s’ha de fer en un lloc adequat i amb eines específiques; no obstant això, sempre és possible aventurar-se amb uns pocs elements. En aquest vídeo es pot veure un exemple de fabricació d’una forja casolana.

Fotograma del vídeo: Blacksmithing – Building a simple DIY forge
Disponible a: https://www.youtube.com/watch?v=m-r6iy-my-y
Consulta del 02/03/2020

El forjat del ferro (el material més habitual dels forjadors) es controla a partir de la seva temperatura. És bàsic conèixer els canvis de color que experimenta la peça a mesura que s’escalfa, ja que cada fase permet unes accions o unes altres. En la taula que es reprodueix més avall es pot veure la relació de temperatura i del color que va adquirint el material. El ferro comença a doblegar-se amb facilitat a partir dels 800 ° (color vermell ataronjat) i es trenca amb facilitat quan arriba als 1.100 °-1.200 ° (tirant a blanc).

Font: Benítez Pesántez V. C. (2010). Forja Contemporánea y materiales complementarios. Cuenca (Equador): Universitat d’Azuay.

Per saber-ne més

Benítez Pesántez, V. C. (2010). Forja Contemporánea y materiales complementarios. Cuenca (Equador): Universitat d’Azuay.

Nakamoto Eiji (9 de maig de 2012) 日本刀鍛錬所 兼工房 [Centre de formació d’espases japoneses i taller] [Vídeo]. Disponible a: https://www.youtube.com/watch?v=ekrmwgwqbro [Consulta del 06/05/2019]

Primitive Technology (29 de juliol de 2016) Primitive Technology: Forge Blower [Vídeo]. Disponible a: https://www.youtube.com/watch?v=vvv4xewbixe [Consulta del 02/03/2020]

Materials associats

Metall