Tècniques: Modelar

Autor: Víctor Masferrer

L'encàrrec i la creació d'aquest recurs d'aprenentatge UOC han estat coordinats per la professora: Aida Sánchez de Serdio (2020)

Els textos i imatges publicats en aquesta obra estan subjectes (llevat que s'indiqui el contrari) a una llicència de Reconeixement-Compartir igual (BY-SA) v.3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu modificar l'obra, reproduirla, distribuir-la o comunicar-la públicament sempre que en citeu l'autor i la font (FUOC. Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya), i sempre que l'obra derivada quedi subjecta a la mateixa llicència que el material original. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/legalcode.ca

Temàtica

  • Escultura

Alberto Giacometti (1961). L’homme qui marche I (peça de metall realitzada a partir d’un modelatge en argila)
Disponible a: https://historia-arte.com/obras/el-hombre-que-camina
Consulta del 02/03/2020

Descripció

Modelar és donar forma a una pasta o a un material tou traient o afegint part del material amb el qual es treballa, generalment combinant l’ús directe de les mans amb l’ús d’eines especialitzades. La tècnica de modelatge es fa servir de manera diversa: pot ser un procés de realització de peces finals amb valor en si mateixes, pot utilitzar-se per a fer esbossos o bé pot ser part d’un procés per a realitzar motlles per a diferents materialitzacions.

En el terreny de l’art, i més concretament en l’escultura, tradicionalment s’entén per modelatge la representació tridimensional d’un objecte real, el model. Per model entenem la imatge, la representació parcial, simplificada o interpretada de la realitat, que recull els aspectes rellevants per a qui modela i que cerca obtenir-ne informació, comprendre’l i explicar-lo. D’aquesta manera, en utilitzar tècniques diferents podem ressaltar aspectes diversos depenent de la nostra intenció.

Si bé és cert que moltes vegades es parteix d’esbossos previs (estudis, dibuixos o fotografies preparatoris), la llibertat d’acció que facilita el modelatge resulta molt interessant a l’hora de plasmar de manera directa el pensament i la concepció de l’artista, ja que permet una espontaneïtat que no ofereixen altres materials o tècniques.

Tipologies

En fang

Des de la prehistòria, el fang ha estat el material més important per a la producció d’objectes. El fang es compon d’una base argilenca barrejada amb altres compostos minerals i amb aigua. A l’apartat de materials es pot llegir una descripció detallada dels tipus i compostos de l’argila.

Hi ha moltes maneres de tractar i relacionar-se amb el material. Aquí farem un petit recorregut per les tècniques tradicionals per poder establir una base, exemple o punt de partida des del qual es pugui realitzar virtualment qualsevol tipus de peça.

Aquí es pot veure un vídeo sobre el modelatge d’un tors. El modelatge és una tècnica molt bona per a comprendre l’anatomia humana. A partir del minut 6 es pot veure un exemple de modelatge en relleu.

Fotograma del vídeo Modelado en arcilla
Disponible a: https://www.youtube.com/watch?v=npo7rhgsruq
Consulta del 02/03/2020

En aquest vídeo es pot veure el procés de treball de l’escultor Alberto Giacometti, des dels esbossos i dibuixos inicials fins al modelatge de les seves peces.

Fotograma del vídeo: Giacometti (1967)
Disponible a: https://www.youtube.com/watch?v=vrsejf8xdc0
Consulta del 02/03/2020

Com qualsevol altra tècnica, el modelatge requereix feina i contacte amb el material. Una feina progressiva d’exercicis senzills evita la frustració del principiant. Es pot començar modelant una fruita, per exemple, o qualsevol element de volumetria senzilla.

En aquest vídeo es pot veure un exercici d’iniciació al modelatge i, a l’apartat següent, es veurà un vídeo que mostra un exercici de modelatge en plastilina molt interessant que també es podria fer en argila.

Fotograma del vídeo: Modelado de arcilla para principiantes. Haciendo un cráneo
Disponible a: https://www.youtube.com/watch?v=zprvezdyjrc
Consulta del 02/03/2020

En plastilina

La plastilina és una matèria plàstica inventada a la fi del segle xix per a solucionar el problema de l’assecatge de l’argila en el modelatge. Hi ha diverses classes de duresa, adherència i color. S’utilitza per a treballar la psicomotricitat en infants, però també en escultura i en l’animació stop-motion.

La plastilina pot ser una matèria molt útil per a fer petits models i exercicis. Aquí es presenta un exercici per a poder introduir en el volum i la comprensió anatòmica d’un bust: el modelatge sintètic. Aquest vídeo mostra la realització d’un bust en plastilina amb armadura d’escuma de poliuretà que ressalta mitjançant plans geomètrics únicament els elements més característics de simetria i proporció.

Fotograma del vídeo: Modelado sintético
Disponible a: https://www.youtube.com/watch?v=iyy-lwmbego
Consulta del 02/03/2020

En cera

Hi ha diversos tipus de cera que varien segons si l’origen és mineral, vegetal o animal (es pot trobar més informació en la fitxa corresponent de l’apartat de Materials). Cada tipus de cera pot tenir uns usos o uns altres: algunes són més aptes per al modelatge i altres per a la realització de buidatges. La manera de treballar-les també varia. Per al modelatge, segons el tipus de cera, s’ha de preescalfar per a un millor emmotllament directe amb les mans.

En aquest vídeo es pot veure el modelatge en cera d’un anell a partir d’eines especialitzades amb les quals es pot arribar a una alta definició i precisió de la forma.

Fotograma del vídeo: Hechura en cera de cara de león para dije.
Disponible a: https://www.youtube.com/watch?v=oxkjhwulntm&list=PLR_sOZfI7VjoONZtm2FRDlV7YiBRbKr-9
Consulta del 02/03/2020

En escumes

El modelatge en escumes rígides (poliuretà i poliestirè o porexpan) és molt útil per a fer prototips ràpids i per a la realització de models en el disseny d’objectes, com també per a objectes amb formes orgàniques, ja que es poleixen i se serren amb facilitat. En el mercat es poden trobar diferents tipus de densitats i dureses.

En aquest vídeo es mostra la feina amb escumes.

Fotograma del vídeo: Espumas rígidas
Disponible a: https://www.youtube.com/watch?v=tqh86tnljfw
Consulta del 02/03/2020

Les escumes, a més, permeten diversos tipus d’acabat; per això s’utilitzen molt en prototips de disseny industrial. En aquest vídeo es pot veure l’aplicació de massilla en escumes i possibilitats d’acabat final.

Fotograma del vídeo: Masillado de espumas rígidas
Disponible a: https://www.youtube.com/watch?v=m6dqqswcbga
Consulta del 02/03/2020

I en aquest es poden veure més possibilitats a l’hora de treballar amb escumes:

Fotograma de : Sculpture Block. The Art of Easy Sculpting
Disponible a: https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=jK3kqV3K7o0
Consulta del 02/03/2020

Per saber-ne més

Eines de modelatge

www.tenttoi.com/herramientas-de-modelado-2/

Classes de plastilina

http://www.tenttoi.com/clases-de-plastilina/

Argila o plastilina

http://www.tenttoi.com/arcilla-o-plastilina-i/

A. V. V. (1982). Guía completa de escultura, modelado y cerámica. Técnicas y materiales. Madrid: Blume.

Bay, J. (1985). Escultura y modelado en cinco lecciones. Barcelona: LEDA.

Mayer, R. (1985). Materiales y técnicas del arte. Madrid: Blume.

Navarro, J. L. (2011). Maquetas, modelos y moldes. Castelló de la Plana: Unión de Editoriales Universitarias Españolas.

Materials associats

Argila

Cera

Escuma