Tècniques: Tallar

Autor: Víctor Masferrer

L'encàrrec i la creació d'aquest recurs d'aprenentatge UOC han estat coordinats per la professora: Aida Sánchez de Serdio (2020)

Els textos i imatges publicats en aquesta obra estan subjectes (llevat que s'indiqui el contrari) a una llicència de Reconeixement-Compartir igual (BY-SA) v.3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu modificar l'obra, reproduirla, distribuir-la o comunicar-la públicament sempre que en citeu l'autor i la font (FUOC. Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya), i sempre que l'obra derivada quedi subjecta a la mateixa llicència que el material original. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/legalcode.ca

Temàtica

  • Escultura

Ana Mendieta (1976). Untitled (Silueta Series, Mèxic)
Disponible a: https://www.artslant.com/ew/works/show/595150
Consulta del 02/03/2020

Descripció

La talla és un procés de substracció mitjançant el qual es dona forma a una massa sòlida de material que ofereix una resistència. S’extreuen partícules de matèria, generalment mitjançant instruments que possibilitin el tall, la cisellada o l’abrasió. Els límits de la peça tallada són determinats per la mida del material en brut, encara que sempre és possible unir diversos blocs. El material determina la relació que es manté amb la peça i condiciona les possibilitats tècniques.

Tipologies

En pedra

La pedra està molt vinculada a les tradicions arquitectòniques: excavacions a la roca, construccions elementals i simbòliques, i pedres verticals s’han desenvolupat tècnicament al llarg de la història fins a nivells d’una altíssima complexitat. És un material que requereix un relatiu esforç físic per a ser treballat i, sobretot, una gran planificació. Cada bloc, encara que sigui del mateix tipus de pedra, és diferent. Cal estudiar-ne bé les característiques de duresa i resistència i conèixer el comportament de les vetes del material que poden esberlar-se i fer malbé la peça. La pedra té poca resistència a la tracció i les formes en ressalt o delicades poden trencar-se amb facilitat.

En aquest vídeo sobre eines de talla en pedra i processos de talla es poden veure acabats i sensacions que provoca treballar amb el material.

Fotograma del vídeo: Utilización de la herramienta en talla en piedra
Disponible a: https://www.youtube.com/watch?v=x7f1azq-7g8
Consulta del 02/03/2020

En fusta

La fusta, igual que la pedra, travessa tota la nostra història: n’hi ha prou d’apuntar que l’etimologia de la paraula matèria té el mateix origen que el de fusta. Per la seva consistència fibrosa té més resistència a la tracció, és més accessible i fàcil de treballar. Així, les formes fràgils solen realitzar-se en aquest material. El treball en fusta necessita planificació sobre el bloc que cal escalabornar i coneixement sobre la tipologia de fusta. Les més denses i dures permeten un alt nivell de detall i asseguren una alta durabilitat, però són més difícils de treballar. No obstant això, no hi ha una fusta millor que una altra per a iniciar-se en la talla. Podem fer els primers exercicis amb la fusta que tinguem més a mà, de restes de poda o de treballs de desforestació. L’important és saber mesurar els esforços i començar per peces senzilles per a entendre com es comporta el material. Per a això serà imprescindible disposar d’unes bones gúbies de talla i una maça.

Bruno Walpoth (2010). Tania
Disponible a: http://www.walpoth.com/wood.html
Consulta del 02/03/2020

En aquest vídeo es pot veure tot el procés de talla en fusta d’una de les peces de Bruno Walpoth amb les diverses eines de talla que utilitza, que van des de les serres més bastes fins a les gúbies més fines.

Fotograma del video: Wood turns into a sculpture
Disponible a: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=VUyrUaxfw_I
Consulta del 02/03/2020

En escumes

Les escumes tenen molt volum i poc pes, per tant, poca densitat. Hi ha un tipus d’escumes rígides que tenen un grau de resistència considerable, es tallen i se serren amb facilitat i poden polir-se mitjançant abrasió, a més d’acceptar acabats amb altres materials. Són molt útils a l’hora de crear models tridimensionals de realització ràpida, com prototips o material de procés de curta durabilitat com escenografies, simulació d’ornaments arquitectònics, falles, etc.

En aquest vídeo es poden veure diversos passos de desbast d’escuma de poliuretà amb les eines corresponents.

Fotograma del vídeo: Sculpture Block. The Art of easy Sculpting
Disponible a: https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=jK3kqV3K7o0
Consulta del 02/03/2020

I en el vídeo següent es pot veure un repertori molt complet de diferents tècniques, acabats i possibilitats amb escumes.

Fotograma del vídeo: Espumas rígidas
Disponible a: https://www.youtube.com/watch?v=tqh86tnljfw
Consulta del 02/03/2020

Per saber-ne més

Camí, J. M. i Santamera, J. C. (2005). Escultura en piedra. Barcelona: Parramón.

González Fernández, L. C. (20 de novembre de 2012). Cantero: el arte del trabajo en piedra. [Vídeo] Disponible a: https://www.youtube.com/watch?v=ZsUYOIG8KuA [Consulta del 02/03/2020]

Navarro Lizandra, J. L. (2011). Maquetas, modelos y moldes. Castelló de la Plana: Unión de Editoriales Universitarias Españolas.

Teixidó i Camí, J. M. (1996). La talla. Escultura en madera. Barcelona: Parramón

Materials associats

Pedra

Escuma

Fusta