Tècniques: Tornejar

Autor: Víctor Masferrer

L'encàrrec i la creació d'aquest recurs d'aprenentatge UOC han estat coordinats per la professora: Aida Sánchez de Serdio (2020)

Els textos i imatges publicats en aquesta obra estan subjectes (llevat que s'indiqui el contrari) a una llicència de Reconeixement-Compartir igual (BY-SA) v.3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu modificar l'obra, reproduirla, distribuir-la o comunicar-la públicament sempre que en citeu l'autor i la font (FUOC. Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya), i sempre que l'obra derivada quedi subjecta a la mateixa llicència que el material original. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/legalcode.ca

Temàtica

  • Escultura

Víctor Masferrer (2008) Càmera-llavor
Disponible a: https://victormasferrer.net/clarianes-de-bosc
Consulta del 26/04/2019

Descripció

S’anomena torn tota maquinària, manual o automatitzada, dissenyada perquè es pugui situar una massa de material en un eix de rotació, la qual és modelada o desbastada per revolució fins a produir la peça volguda o planificada. Són màquines que operen fent girar la peça o material mentre una o diverses eines de tall fan moviments controlats d’avanç sobre la superfície de la peça. Poden funcionar mitjançant arrencament d’encenalls, per abrasió, o bé per mitjà de la pressió de les mans en el cas del torn ceràmic.

Hi ha torns específics per a l’argila, la fusta, la pedra o el metall. Cada material té la seva maquinària concreta amb la seva història particular i hi pot haver molts models diferents, més o menys complexos, manuals, motoritzats o robotitzats. Aquí farem un recorregut general per a conèixer les possibilitats existents al mercat, sia per a contemplar l’externalització de la realització de peces, sia per a valorar la temptativa d’aventurar-se personalment en l’ús d’un material o tècnica concrets.

Tipologies

Tornejat de metall

El torn de metall va molt lligat al desenvolupament de la revolució industrial. El perfeccionament d’aquestes màquines a escala industrial va permetre fer peces de precisió a gran escala, algunes tan bàsiques i imprescindibles com el cargol. Els torns de metall permeten roscar, tallar –també amb la forma d’un trapezi–, foradar, cilindrar, escalabornar i ranurar peces de forma geomètrica per revolució.

Peces de metall tornejades
Disponible a: https://www.normdreh.de/produkte/drehteile/
Consulta del 05/03/2020

Tornejat de pedra

Hi ha maquinària sofisticada per a tornejar pedra, amb aportació d’aigua i eines de desbast. En essència, la tècnica del torn resideix a fer girar un objecte sobre el seu eix de simetria. Aquesta fotografia mostra un bloc de pedra que gira sobre el seu eix i és polit per abrasió mitjançant una senzilla radial. En el vídeo es pot veure el procés.

Fotograma del vídeo: Torno para piedra barato, arrastre inteligente mandado por voz
Disponible a: https://www.youtube.com/watch?v=7zle251kyzk&vl=és
Consulta del 09/05/19

Tornejat de fusta

Hi ha molts tipus de torns de fusta i les possibilitats de realització de peces són molt grans. Tradicionalment lligada al món de l’artesania, la torneria de fusta té moltes aplicacions; per exemple, en fusteria s’utilitza per a crear tot tipus d’elements estructurals, com potes, baranes, etc., o en la fabricació de certs elements d’instruments musicals.

Fotograma del vídeo: Artesano de Japón fabrica una peonza perfectamente equilibrada
Disponible a: https://www.videoman.gr/es/115694
Consulta del 23/04/2019

En aquest vídeo de l’estudi Schuppler Schwarz es combinen diverses tècniques, com el repujat en metall que necessita prèviament un motlle tornejat en fusta. També veiem com «inventa» un nou ús del torn de metall per a fer tornejat en ceràmica.

Fotograma del vídeo: The Making of «Schwarzes Gold»
Disponible a: https://vimeo.com/61335652
Consulta del 23/04/2019

Control numèric computeritzat (CNC)

El torn de control numèric és un exemple d’automatització programable. El seu disseny i implementació ha permès grans variacions en la configuració dels productes. La immediatesa, els acabats i l’abaratiment de la producció han convertit les eines de control numèric en un aliat de molts dissenyadors. La seva principal aplicació se centra en volums de producció mitjans de peces senzilles i en volums de producció mitjans i baixos de peces complexes.

En el vídeo següent es poden veure projectes diversos amb tornejat de fusta CNC susceptibles de ser aplicats en múltiples peces.

Fotograma del video: Amazing Modern Wood Lathe Machines in Action
Disponible a: https://www.youtube.com/watch?v=Lub7drR7ilg
Consulta del 05/03/2020

Per saber-ne més

Xavier Claur (18 de maig de 2011) Promo 4 – Cómo hacer Torno Alfarero [Vídeo] Disponible a:

https://www.youtube.com/watch?v=orgHT8N5jw8 [Consulta del 02/05/2019]

Materials associats

Fusta

Pedra

Metall