The National Gallery

Autora: Sol Enjuanes Puyol

La revisió d’aquest material docent ha estat coordinada per la professora: Muriel Gómez Pradas (2019)

Temàtica

  • Història de l'art

www.nationalgallery.org.uk

Contextualització

És un museu de Londres fundat el 1824. La seva col·lecció abasta des del segle XIII fins al XX i  fonamentalment és de pintura europea. El seu origen l’hem de situar l’any 1805, quan un grup d’intel·lectuals aristòcrates britànics vam començar a organitzar exposicions anuals d’una selecció d’obres de les seves col·leccions per suplir la manca d’un museu a la capital britànica.

Seccions relevants

PAINTINGS

  • Explore the paintings
  • Painting of the month
  • Glossary

Usos

EXPLORE THE PAINTINGS ofereix diverses possibilitats:

  • Artist A to Z: Llistat de tots els artistes per ordre alfabètic, enllaç que redirigeix a les imatges de les peces de la col·lecció. En alguns casos inclou l’enllaç a articles que analitzen l’artista o l’obra.
  • Browse by century: Permet explorar la col·lecció cronològicament.
  • 30 highlight paintings: És una selecció de les obres més significatives del fons del museu.
  • Latest arrivals: Dona informació sobre les incorporacions més recents de la col·lecció, tant si són adquisicions com préstecs.

PICTURE OF THE MONTH: Posa el focus en una obra de la col·lecció i permet llegir un article i veure un vídeo explicatius.

GLOSSARY: Diccionari complet de termes artístics, no inclou imatges.

Material que posa a l’abast

Imatges, àudios, vídeos, articles.