Materials: guix

Autor: Víctor Masferrer

Els textos i imatges publicats en aquesta obra estan subjectes (llevat que s'indiqui el contrari) a una llicència de Reconeixement-Compartir igual (BY-SA) v.3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu modificar l'obra, reproduirla, distribuir-la o comunicar-la públicament sempre que en citeu l'autor i la font (FUOC. Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya), i sempre que l'obra derivada quedi subjecta a la mateixa llicència que el material original. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/legalcode.ca

Temàtica

  • Escultura

Rumiant (peces de guix) d’Isabel Banal (2003)
Disponible a: https://nothopucdirblog.wordpress.com/isabel-banal/ [consulta del 9/05/2019].

Descripció 

El guix és un mineral constituït per sulfat de calci hidratat (amb dues molècules d’aigua de cristal·lització) que, en calcinar-lo a certa temperatura i perdre part de la seva aigua, es converteix en una pols capaç de ser rehidratada. És a dir, reacciona químicament tornant al seu estat com a sulfat de calci hidratat, similar al guix natural. Aquest procés es denomina enduriment i, a causa de la recristal·lització, les partícules s’enllacen fortament entre elles, creant una xarxa molt sòlida.

Tipologies

El sulfat de calci es presenta de forma diversa a la natura i dona nom a diverses varietats. Per exemple, l’alabastre o la selenita estan compostos per sulfat de calci, de la mateixa manera que el guix. Per a la configuració formal i per a l’ús en escultura, ens interessa el producte resultant de la calcinació. Segons la temperatura a la qual es realitza aquest procés i la varietat de mineral, podem trobar al mercat diferents tipus de guix. Aquí esmentarem els més habituals.

Guix d’alabastre

Especial per a motlles per realitzar peces de ceràmica. Provinent del mineral pur conegut com a alabastre, es comercialitza triturat molt fi. Es calcina entre 130º i 170º.

Guix de dentista

Procedent del mineral pur i triturat molt fi, es comercialitza ja pigmentat i té un temps d’enduriment molt ràpid. Els dentistes n’utilitzen molt poques quantitats i, a més, realitzen la barreja mitjançant procediments mecànics que l’homogeneïtzen molt, arribant a resultats òptims sense bombolles d’aire ni grumolls per a poder realitzar una reproducció al més fidel possible. En essència, però, el material és molt similar a l’escaiola.

Escaiola

Procedeix també del mineral pur (més del 80% de sulfat de calci) i està triturat molt fi. S’utilitza principalment per a fer motlles. És possible fer un motlle amb guix comú però el procés d’enduriment triga més i el resultat és pitjor.

Guix comú o de paret

És un guix d’enduriment molt ràpid que s’utilitza principalment a la construcció. Es calcina entre 170º i 250º.

Utilització

Com hem vist, el guix és especialment útil per a la realització de peces seriades mitjançant el buidat, però, naturalment, també es pot fer una peça única. Històricament s’ha utilitzat molt sovint per a fer còpies d’escultures, com les que es veuen en les acadèmies d’art i que, fins i tot, es conserven a museus com El Prado. Les qualitats tàctils i visuals del material en si mateix potser no són gaire expressives o riques, però, com veurem més endavant, es pot tintar i acolorir. Finalment, té un ús extensiu en la realització de motllos.

El procés d’enduriment

El procés d’enduriment del guix té dues fases. La primera és l’espai de temps necessari per barrejar l’aigua i el guix i obtenir una crema pastosa, i la segona és el procés d’enduriment pròpiament dit, que es produeix quan el guix comença a deixar de ser plàstic fins que se solidifica completament. És molt important controlar la quantitat d’aigua utilitzada a la preparació, perquè és la que determinarà la solidesa de la massa endurida. Un excés d’aigua crea una massa porosa i dèbil, una manca d’aigua impedeix un bon enduriment.

Aquí teniu un vídeo que mostra el procés d’elaboració de la barreja d’aigua i escaiola:

Fotograma del vídeo Mezcla de escayola
Disponible a: https://www.youtube.com/watch?v=eu6X5Azh_WQ&feature=youtu.be [consulta del 20/04/2019].

I aquí un quadre amb especificacions sobre la barreja:

Preparació Escaiola Aigua Resultat Temps
Clara 100 g 90-100 cl Tou i porós Lent (20-30 min)
Mitjana 100 g 60-80 cl Normal Normal (15-20)
Espessa 100 g 40-60 cl Dur Ràpid (5-10)

Color

El guix es pot acolorir de dues maneres: abans de preparar la barreja amb aigua o a posteriori quan ja està sec i endurit.

A la primera opció hem de tenir en compte que el mateix color blanc del guix impedirà saturar el color de la barreja per molt de color que s’afegeixi a la mescla. Si utilitzem pigments, els barrejarem en sec amb el guix i si, per contra, utilitzem colorant líquid, tintarem primer l’aigua.

A la segona opció, tenint en compte que és un material higroscòpic (és a dir, que absorbeix humitat) i absorbent, és recomanable aplicar primer una capa de segellador, per exemple goma laca i alcohol, per després aplicar color sintètic, acrílic, etc. Aquesta capa serà superficial i una ratllada deixaria veure el blanc del guix. Per evitar això, es pot aplicar una pintura a l’aigua que penetri dins la massa de l’objecte. El resultat dependrà de l’homogeneïtat i qualitat del guix.

Per saber-ne més

Bay, J. (1985). Escultura y modelado en cinco lecciones. Barcelona: LEDA.

Navarro Lizandra, J. L. (2011). Maquetas, modelos y moldes. Castelló de la Plana: Unión de Editoriales Universitarias Españolas.

Tècniques associades

Buidar

Modelar